Hoe werken wij in de dagelijkse praktijk? 

  • Een stevige basis op het gebied van taal en rekenen vinden we belangrijk, want dit bepaalt in sterke mate het succes op school en in een latere loopbaan. Dit onderwijs bieden we op basis van effectieve vakdidactische principes. Daarnaast analyseren en interpreteren we de voortgang en resultaten van de kinderen om daar vervolgens het onderwijs en de opvang op aan te laten sluiten. 
  • In ons kindcentrum werken we met rijke thema’s. De vakken geschiedenis, natuur en techniek, aardrijkskunde en burgerschap bieden we op deze manier aan in samenhang. Taal en lezen spelen hierin een grote rol. We bieden kinderen veel kennis aan en geven ze een brede oriëntatie op de wereld. We streven ernaar de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van kinderen vast te houden en te stimuleren. Ook de creatieve vakken worden binnen het thematische werken aangeboden en hebben daarin een belangrijke plek.  
  • De zorg voor natuur en milieu is een belangrijk aspect dat we kinderen willen meegeven binnen ons kindcentrum. Vandaar ook onze bewuste keuze voor een groen plein. Elke groep trekt er regelmatig op uit, onder andere met onze natuurgids vanuit Florion. 
  • Elk kind is uniek en wij streven naar een optimale ontwikkeling, zodat elk kind binnen ons kindcentrum zijn of haar talenten kan ontplooien. Dit is terug te zien in de muzieklessen die gegeven worden door speciaal daarvoor opgeleide muziekdocenten en de workshops die bij de BSO worden aangeboden. Ook nemen we actief deel aan de culturele activiteiten die georganiseerd worden binnen de gemeente Zwartewaterland.