Op Christelijk Kindcentrum De Hoeksteen bieden wij opvang aan in samenwerking met onderwijs. We doen dit op ons Kinderdagverblijf, Peutergroep en Buitenschoolse opvang.
Samen werken we aan een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar waarbij het kind centraal staat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van KleurRijk.